Profil ogólny

Kurs języka angielskiego - Warszawa

Kurs języka angielskiego - Warszawa

Profil Ogólny
Celem szkoleń językowych prowadzonych w obrębie profilu ogólnego jest opanowanie języka w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w życiu codziennym. Szkolenia z języka ogólnego mają za zadanie rozwój czterech kompetencji językowych służących do codziennej komunikacji, tj. mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ustnej. Zakres tematyczny jest dostosowany do poszczególnych potrzeb klienta oraz uzależniony od poziomu grupy szkoleniowej bądź kursanta.