Profil biznes

BIZNES GENERAL:

Głównym celem panelu ogólnego biznesowego jest doskonalenie komunikacji w środowisku biznesowo-korporacyjnym, oraz szeroki zakres słownictwa biznesowego. Ważnym elementem szkoleń jest również rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji językowej oraz umiejętności poruszania się w różnych środowiskach kulturowych, z uwzględnieniem odpowiednich form leksykalno-gramatycznych.

BIZNES PRO:

Jest to moduł dedykowany osobom, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie słownictwa z wybranego obszaru tematycznego. Szkolenie w panelu tematycznym obejmują zarówno określone słownictwo jak i studium przypadku (case studies), które są świetną formą wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Poszczególne dziedziny można łączyć w bloki tematyczne.

Zakres tematyczny:

  • HR
  • PR
  • MARKETING
  • ZARZĄDZANIE
  • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
  • SPRZEDAŻ
  • JĘZYK STOSOWANY W BIURZE (np. help desk)
  • TRANSPORT I SPEDYCJA etc.

Kurs języka angielskiego Warszawa – Citilingua