O nas

Nasze mocne strony

Dedykowane programy

Oferujemy programy będące odpowiedzią na konkretne potrzeby danej osoby bądź grupy szkoleniowej. Ważne jest aby, przed rozpoczęciem procesu szkoleniowego, dobrze zdiagnozować umiejętności i cele językowe. Dlatego zanim rozpoczniemy tworzenie programu przeprowadzamy test diagnostyczny (pisemny i ustny) oraz analizę potrzeb. To pozwala na odpowiednie dostowanie programu szkoleniowego do wiedzy i umiejętności słuchaczy.

Kolejnym etapem jest tworzenie programu szkoleniowego, z uwzględnieniem poszczególnych aspektów języka, potrzebnych do osiągnięcia danego celu edukacyjnego.

W trakcie procesu monitorujemy postępy w nauce poprzez cykliczne audyty językowe, oraz częste powtórki z danego zakresu językowego. Na każdym etapie procesu szkoleniowego słuchacz ma możliwość konsultacji z opiekunem projektu oraz metodykiem.

Na koniec kursu przeprowadzamy podsumowujący audyt pisemny zakończony rozmową na tematy poruszane podczas kursu.

Profesjonalny system raportowania

Zapewniamy kompleksową obsługę szkoleń językowych – od momentu powstania projektu, poprzez wdrożenie, realizację, na procesie ewaluacyjnym kończąc. Stworzyliśmy system pozwalający monitorować proces szkoleniowy na każdym etapie

Wysoko wykwalifikowana kadra lektorska

Realizujemy cele szkoleniowe przy pomocy doświadczonego i otwartego zespołu projektowego oraz wykwalifikowanych lektorów i trenerów, którzy poza wykształceniem filologicznym i doświadczeniem w nauczaniu języków obcych, są też specjalistami w innych dziedzinach nauki (informatyka, nauki ścisłe, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo). Wielu z naszych trenerów posiada doświadczenie w tłumaczeniach, co jest niezwykle przydatne w nauczaniu języka specjalistycznego (np. języka prawniczego, język technicznego).

Nasze wartości

opieramy na czterech filarach:

Uczciwość i rzetelność

Jako firma szkoleniowa stawiamy sobie wymóg przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnego świadczenia usług. Dlatego nasze szkolenia są realizowane na najwyższym poziomie, co możemy potwierdzić licznymi referencjami naszych klientów.

Wiedza i doświadczenie

Jesteśmy na rynku już od 12 lat. Mamy swoje know-how. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych lektorowi i trenerów, którzy posiadają wiedzę lingwistyczną ale niejednokrotnie są specjalistami w innych dziedzinach (np. Informatyka, wystąpienia publiczne, biznes)

Pasja do uczenia i zaangażowanie

Nasi lektorzy to nie tylko lingwiści, to są ludzie z pasją, którzy kochają to co robią i, na zajęciach, oddają 150% z siebie.

Elastyczność i otwartość

Charakteryzuje nas myślenie nieszablonowe (thinking outside the box). Jesteśmy otwarci na niestandardowe metody, jeśli tylko klient sobie tego życzy. Potrafimy dostawać proces szkoleniowy do potrzeb i charakterystyki klienta. Nasi metodycy pracują nad najlepszymi metodami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.