Metoda

Nasza Metoda

Uczenie się jest procesem, tj. jest szeregiem różnych działań zmierzających do poznania i zakodowania nowych treści i doświadczeń . Efekt końcowy to poznawczo-kognitywna zmiana prowadząca do rozwoju i poszerzenia wiedzy w danym zakresie wiedzy. Podczas naszych zajęć stosujemy dwie najczęściej stosowane metody we współczesnej metodyce nauczania języków obcych.

W dopasowaniu najlepszej metody szkoleniowej bierzemy również pod uwagę następujące czynniki:

  • liczebność grupy
  • cel szkolenia
  • poziom komptenecji językowej uczestników
  • style uczenia

Metoda Komunikatywna

Skupia się na potrzebach słuchaczy, a także na związku między językiem uczonym na zajęciach, a językiem używanym poza nią. Jej głównym celem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między słuchaczami; zadań wymagających płynności mówienia, odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe)

Metoda bezpośrednia

Jest to szybka i skuteczna metoda nauki języka obcego, której głównym zadaniem jest minimalizowanie użycia języka ojczystego w trakcie zajęć oraz wykształcenia pewnych odruchów językowych. Celem tej metody jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoba ucząca się zaczyna myśleć w języku, którego się uczy, co pozwala na płynne posługiwanie się językiem w praktyce).

Metoda przez doświadczenie

W dążeniu do uzyskania jak najbardziej wymiernych efektów szkoleniowych poszliśmy jeszcze dalej w naszej metodyce. Zainspirowani koncepcjami stosowanymi w szkoleniach biznesowych, postanowiliśmy wcielić metodę nauki poprzez doświadczenie, zwaną Cyklem Kolba. Metoda polega na uczeniu się poprzez doświadczenie (Experiential Learning Model). Jej fundamentami są cztery odmienne sposoby przyswajania informacji. Są to: DOŚWIADCZENIE (ćwiczenia, symulacje), REFLEKSJA (co się stało, co zmienić), KONCEPTUALIZACJA (teoria, zasady), ZASTOSOWANIE (zastosowanie nowej wiedzy w praktyce). Jest to zatem proces, który składa się z szeregu następujących po sobie, angażujących różne ośrodki mózgowe działań. Jest to naturalny proces uczenia się i rozwoju umiejętności, który świetnie działa w przypadku nauki języka obcego, zwłaszcza na dalszych etapach nauki (tj. od poziomu B1), gdzie uczeń ma już pewien zasób słownictwa i gramatyki. Pozwala ona bowiem sięgnąć do już zdobytych pokładów wiedzy a jednocześnie daje możliwość korygowania błędów oraz poszerzania wiedzy o nowe obszary leksykalno-gramatyczne.

Blended Learning

Metoda uczenia, znana również pod nazwą metoda mieszana lub uczenie hybrydowe, to nic innego jak metoda łącząca w sobie formę tradycyjnych zajęć (tj. bezpośredni kontakt z prowadzącym) oraz zajęć prowadzonych drogą online. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które często podróżują i nie mają możliwości mieć regularnych zajęć stacjonarnych.

Czas spędzony z lektorem podczas bezpośrednich spotkań to moment na zaangażowanie słuchaczy, wymianę doświadczeń oraz możliwość wyjaśnienia merytorycznych kwestii związanych z danym zagadnieniem językowym. Równolegle, uczestnicy mogą korzystać z zasobów udostępnionych przez lektora drogą elektroniczną o każdej porze dnia, z jakiegokolwiek miejsca. Daje to słuchaczom jak i lektorowi dużą elastyczność, tak potrzebną w czasach kiedy cierpimy na deficyt czasu.

W przypadku niemożności spotkania z lektorem, mamy również możliwość zorganizowania zajęć online przy wykorzystaniu różnych rozwiązań online (platformy, programy do e-learning)

Rola lektora i słuchacza w procesie dydaktycznym

Mamy mocno zdefiniowaną rolę jaką powinien pełnić lektor i słuchacz w całym procesie dydaktycznym.

Lektor ma za zadanie otworzyć słuchacza na nowe aspekty komunikacji w danym języku. Lektor ma również stworzyć jak najwięcej sytuacji i przyjaznych warunków do porozumiewania w danej kombinacji językowej.

Słuchacz ma być aktywny. Dzięki otwartości i empatii lektora słuchacz uczy się używać języka jako środka do wyrażenia wartości, opinii, poglądów.

Duży nacisk kładzie się na funkcjonalność języka i znajomość kultury danego kraju, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce, na to co wypada, a co nie i w jakim kontekście. Oceniana jest też płynność językowa.

W dążeniu do uzyskania jak najbardziej wymiernych efektów szkoleniowych poszliśmy jeszcze dalej w naszej metodyce. Zainspirowani koncepcjami stosowanymi w szkoleniach biznesowych postanowiliśmy wcielić metodę nauki poprzez doświadczenie, zwaną Cyklem Kolba. Metoda polega na uczeniu się poprzez doświadczenie (Experiential Learning Model).

Cykl Kolba jest szczególnie przydatny podczas warsztatów. Zastosowanie pełnego wachlarza opisanych wyżej metod pozwala na dogłębne poznanie języka na różnych obszarach jego funkcjonowania.