Nasze Mocne Strony | Citilingua

NASZE MOCNE STRONY:

Dedykowane programy

Oferujemy programy będące odpowiedzią na konkretne potrzeby danej osoby bądź grupy szkoleniowej. Ważne jest aby, przed rozpoczęciem procesu szkoleniowego, dobrze zdiagnozować umiejętności i cele językowe. Dlatego zanim rozpoczniemy tworzenie programu przeprowadzamy test diagnostyczny (pisemny i ustny) oraz analizę potrzeb. To pozwala na odpowiednie dostowanie programu szkoleniowego do wiedzy i umiejętności słuchaczy.

Kolejnym etapem jest tworzenie programu szkoleniowego, z uwzględnieniem poszczególnych aspektów języka, potrzebnych do osiągnięcia danego celu edukacyjnego.

W trakcie procesu monitorujemy postępy w nauce poprzez cykliczne audyty językowe, oraz częste powtórki z danego zakresu językowego. Na każdym etapie procesu szkoleniowego słuchacz ma możliwość konsultacji z opiekunem projektu oraz metodykiem.

Na koniec kursu przeprowadzamy podsumowujący audyt pisemny zakończony rozmową na tematy poruszane podczas kursu.

Profesjonalny system raportowania

Zapewniamy kompleksową obsługę szkoleń językowych – od momentu powstania projektu, poprzez wdrożenie, realizację, na procesie ewaluacyjnym kończąc. Stworzyliśmy system pozwalający monitorować proces szkoleniowy na każdym etapie

 

Wysoko wykwalifikowana kadra lektorska

Realizujemy cele szkoleniowe przy pomocy doświadczonego i otwartego zespołu projektowego oraz wykwalifikowanych lektorów i trenerów, którzy poza wykształceniem filologicznym i doświadczeniem w nauczaniu języków obcych, są też specjalistami w innych dziedzinach nauki (informatyka, nauki ścisłe, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo). Wielu z naszych trenerów posiada doświadczenie w tłumaczeniach, co jest niezwykle przydatne w nauczaniu języka specjalistycznego (np. języka prawniczego, język technicznego).